Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

ποιά είναι η αντικατάσταση του επιτηρητή τάσης RM4UB35;

Ο κατηργημένος επιτηρητής τάσης RM4UB35 μπορεί να αντικατασταθεί αό τον επιτηρητή με κωδικό RM22UB34

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.com/en/product/RM22UB34
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;