Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του μετατροπέα EGX100MG (EGX100);

Ο κατηργημένος μετατροπέας Modbus σε Ethernet EGX100MG (EGX100) μπορεί να αντικατασταθεί από τον μετατροπέα με εμπορικό κωδικό EGX150.

Τεχνικά χαρατηριστικά:

https://www.schneider-electric.gr/el/product/EGX150/enerlin%27x---link-150-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B1%CF%82-ethernet---2--%CE%B8%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82---24-vdc-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-poe
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;