Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντιστοιχία inverter ATV320 Compact με ATV312

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε τις αντιστοιχίες ρυθμιστών στροφών Altivar ATV320 Compact με ATV312.

Τονίζεται ότι οι αντιστοιχίες δεν είναι 1 προς 1 και θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα κάθε υλικού με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
 
ATV312 ATV320 Compact
Single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz
ATV312H018M2  ATV320U02M2C
ATV312H037M2  ATV320U04M2C
ATV312H055M2  ATV320U06M2C
ATV312H075M2  ATV320U07M2C
ATV312HU11M2  ATV320U11M2C
ATV312HU15M2  ATV320U15M2C
ATV312HU22M2  ATV320U22M2C
   
Three-phase supply voltage: 380…500 V 50/60 Hz
   
ATV312H037N4  ATV320U04N4C
ATV312H055N4  ATV320U06N4C
ATV312H075N4  ATV320U07N4C
ATV312HU11N4  ATV320U11N4C
ATV312HU15N4  ATV320U15N4C
ATV312HU22N4  ATV320U22N4C
ATV312HU30N4  ATV320U30N4C
ATV312HU40N4  ATV320U40N4C
ATV312HU55N4  ATV320U55N4B
ATV312HU75N4  ATV320U75N4B
ATV312HD11N4  ATV320D11N4B
ATV312HD15N4  ATV320D15N4B

 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;