Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορώ να παραγγείλω διακόπτη κλειστού τύπου της σειράς Compact NS;

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε έναν τέτοιο διακόπτη (630b μέχρι 3200 A) θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το δίκτυο διανομέων μας.

https://www.schneider-electric.gr/el/locator/?locale=GR_el11&type=map&locator=networking&header=se&mxdi=50

Οι διανομείς μας θα χρειαστούν να τους δώσετε τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να προχωρήσουν σε παραγγελία του υλικού.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε είναι οι ακόλουθες.- Τύπος Διακόπτη (αυτόματος διακόπτης ή διακόπτης φορτίου).
 
 - Ονομαστικό ρεύμα (Α) και Τάση λειτουργίας (V)
 - Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu (kA) (σε περίπτωση αυτόματου  διακόπτη).
 - Αριθμός πόλων (3P ή 4P).
 - Είδος εξοπλισμού (σταθερού τύπου ή συρομένου φορείου).
 - Πάνω συνδέσεις του διακόπτη  (μπροστά | πίσω κάθετες | πίσω οριζόντιες)
 - Κάτω συνδέσεις του διακόπτη (μπροστά | πίσω κάθετες | πίσω οριζόντιες)
 - Μονάδα προστασίας Micrologic (σε περίπτωση αυτόματου διακόπτη).
 - Απομακρυσμένος έλεγχος (μοτέρ τηλεχειρισμού και πηνία) και τάση λειτουργίας εξαρτημάτων.
 - Επιπλεόν οηθητικές επαφές OF, PF, SDE, κλπ
 - Λοιπά εξαρτήματα

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά πως συνθέτουμε ένα διακόπτη στον ακόλουθο σύνδεσμο επιλέγοντας το "Help me Choose"

https://www.schneider-electric.com/en/product-range/1002-compact-ns/ 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;