Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του επαγωγικού ανιχνευτή XS2M12MA230;

Ο κατηργημένος επαγωγικός ανιχνευτής XS2M12MA230 μπορεί να αντικατασταθεί από τον ανιχνευτή με εμπορικό κωδικό XS612B1MAL2. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.us/en/product/XS612B1MAL2/inductive-sensor-xs6-m12---l53mm---brass---sn4mm---24..240vac-dc---cable-2m/
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;