Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του μικροαυτόματου διακόπτη με κωδικό 27276 (NC100H 3P 100A C);

Ο κατηργημένος μικροαυτόματος κωδικό 27276 (NC100H 3P 100A C) μπορεί να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο. 
 
Εμπορικός Κωδικός      Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά
A9N18367  ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. C120N 100A 3P C                  https://www.schneider-electric.com/en/product/A9N18367
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;