Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του επιτηρητή έντασης RM3JA112MW;

Ο κατηργημένος επιτηρητής έντασης RM3JA112MW μπορεί να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο. 
 
Εμπορικός Κωδικός       Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά
RM35JA32MW ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ       https://www.schneider-electric.com/en/product/RM35JA32MW
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;