Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε ρυθμιστή στροφών ATV630

Για την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε ρυθμιστή στροφών Altivar Process ATV630 μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

1. Από το κεντρικό μενού βρίσκουμε το μενού 7 [File Management] και πατάμε OK
2. Βρίσκουμε το μενού 7.2 [Factory Settings] και πατάμε OK
3. Βρίσκουμε το [Parameter group list] και πατάμε OK  
4. Επιλέγουμε "All" 
5. Πατάμε ESC για την επιστροφή στο προηγούμενο μενού
6. Επιλέγουμε το "Go to Factory Settings" και πατάμε OK.  Εμφανίζεται το παρακάτω:
*****************************************************************************************************************************
WARNING

UNANTICIPATED EQUIPMENT OPERATION
Verify that restoring the factory settings is compatible with the type of wiring used.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.
******************************************************************************************************************************
Εάν συμφωνούμε, πατάμε OK και επαναφέρουμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;