Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντικατάσταση καταργημένου υλικού AB1VV435U

Η πλησιέστερη αντιστοιχία της καταργημένης κλεμμας AB1VV435U είναι το υλικό NSYTRV42.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της:

https://www.schneider-electric.com.au/en/product/NSYTRV42/linergy-passthrough-terminal-block---4mm%C2%B2-32a-single-level-1x1-screw---grey
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;