Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Απο ποιους κωδικούς συντίθεται το button XB4BW35M5

Το button XB4BW35M5 συντίθεται από τα παρακάτω υλικά.
 
Εμπορικός Κωδικός Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά 
ZB4BW0M55 230V LED ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΜΠΟΥΤΟΝ https://www.schneider-electric.com/en/product/ZB4BW0M55
ZB4BW353 ΚΕΦΑΛΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΝ https://www.schneider-electric.com/en/product/ZB4BW353
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;