Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Απαιτείται ξεχωριστό τροφοδοτικό για τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου τύπου Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμτερο (2.0 A / 5.0A / 6.0A / 7.0A) που προσαρμόζονται στους διακόπτες NS630b..NS3200 και στους Masterpact NT και NW;

Οι μονάδες Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμετρο, μετρούν και εμφανίζουν τις πραγματικές (rms) τιμές των ρευμάτων >20% του ονομαστικού ρεύματος In στην ψηφιακή οθόνη. Εξωτερικό τροφοδοτικό απαιτείται μόνο για τη δυνατότητα να εμφανίζει ρεύματα < 20% του ονομαστικού ρεύματος Ιn
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;