{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Υπάρχει η δυνατότητα μηχανικής μανδάλωσης με ντίζες μεταξύ ενος διακόπτη τύπου Masterpact NT και ενός διακόπτη Masterpact NW με ντίζες;

Όχι δεν είναι δυνατόν να μανδαλωθούν δύο διακόπτες που δεν είναι της ίδιας "οικογένειας" με αυτού του τύπου την μηχανική μανδάλωση. Οι δυνατοί συνδυασμοί είναι 2 ΝW ή 2 ΝΤ ή 2 Compact NS.Μπορεί όμως ο συνδυασμός να έχει 1 σταθερού τύπου NW και 1 συρομένου φορείου (draw out)NW.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα