Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρελέ ράγας CT για εφαρμογές εκκίνησης κινητήρων

Ναι, μπορούμε για εφαρμογές μικρών κινητήρων (AC7b category) με περιορισμό ως προς την μέγιστη ισχύ του κινητήρα ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ρελέ CT. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ρελέ CT με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 63Α για μονοφασικό κινητήρα με πυκνωτές (230 V) με μέγιστη ισχύ 4KW ή για τριφασικό κινητήρα (400V) με μέγιστη ισχύ 15KW
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;