Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εχει δυνατότητα το έξυπνο ρελέ Zelio Logic για επικοινωνία μεσω modem και δικτύωση του κάτω από κάποιο πρωτόκολο επικοινωνίας;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας είτε με standard modem είτε με GSM modem για δίκτυο Modbus. Και τα δύο είδη modem πέρα από τον κωδικό του modem (standard modem:SR2MOD01, GSM modem:SR2MOD02) απαιτούν και χρήση της μονάδας επικοινωνίας SR2COM01.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;