{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Σε τι χρησιμεύει η μνήμη EEPROM του Zelio Logic

Η μνήμη EEPROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση προγράμματος ενός Zelio module και την αυτούσια μεταφορά του σε ένα άλλο. Στην ουσία η μνήμη δίνει την δυνατότητα back-up δεδομένων.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic