Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε τι χρησιμεύει η μνήμη EEPROM του Zelio Logic

Η μνήμη EEPROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση προγράμματος ενός Zelio module και την αυτούσια μεταφορά του σε ένα άλλο. Στην ουσία η μνήμη δίνει την δυνατότητα back-up δεδομένων.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;