Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η διαφορά της κατηγορίας συντονισμού τύπου 1 με αυτής τύπου 2

Γενικά με τον όρο Συντονισμός αναφερόμαστε στην επιλογή ενός Εκκινητή Κινητήρα δηλαδή τον συνδυασμό συσκευής προστασίας από βραχυκυκλώματα όπως ασφάλεια ή μαγνητικος διακόπτης με ηλεκτρονόμο και θερμικό προστασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια του προσωπικού όσο και της εγκατάστασης σε περίπτωση σφάλματος από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση.Το πρότυπο IEC 947 ορίζει τα ακόλουθα: Συντονισμός τύπου 1: Σε περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος ο Εκκινητής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει απόζευξη του κινητήρα που προστατεύει με ασφαλή τρόπο . Μετά την εξάλειψη του βραχυκυκλώματος ο Εκκινητής δεν πρέπει να λειτουργήσει χωρίς επισκευή και πιθανότατα μπορεί να απαιτηθεί και η αντικατάσταση κάποιων συσκευών από τις οποίες συνίσταται. Συντονισμος τύπου 2: Και σε αυτή την περίπτωση παρέχεται προστασία στον κινητήρα όμως μετά την εξάλειψη του βραχυκυκλώματος ο Εκκινητής είναι σε θέση να λειτουργήσει άμμεσα αφού αντικατάστησουμε αν είναι απαραίτητο κατεστραμένους πόλους του ρελέ . Στον συντονισμό τύπου 2 είναι υποχρεωτικό εκτως από τον μαγνητικό διακόπτη να χρησιμοποιηθούν και ασφάλειες τήξεως οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;