Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Aνταλλακτικές μπάρες γείωσης και ουδετέρου των πινάκων διανομής Pragma.

Στην σελίδα 16 του συνημμένου καταλόγου θα βρείτε πληροφορίες για την σύνθεση των μπαρών κάθε πίνακα της σειράς Pragma, ανάλογα με το μέγεθός του. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν ανταλλακτικές αντίστοιχες μπάρες, μπορούν να συντεθούν από τους ακόλουθους κωδικούς. 

Εμπορικός Κωδικός   

Περιγραφή

PRA90051

 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ                

PRA90045

 ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 50ΜΜ2 2 ΤΕΜ             

PRA90046

 ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 25ΜΜ2 5 ΤΕΜ             

PRA90047

 ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4Χ6ΜΜ2 10 ΤΕΜ           


Παρακάτω θα βρείτε τα τεμάχια που θα χρειαστούν για την σύνθεση των μπαρών κάθε πίνακα, ανάλογα με το μέγεθός του. 

Αριθμός σειρών   

Αριθμός στοιχείων ανά σειρά    

 PRA90051    

PRA90045   

PRA90046    

PRA90047 

1

13

1

-

1

1

2

13

1

-

1

1

3

13

1

-

1

1

4

13

1

-

1

1

2

18

1

1

1

2

3

18

1

1

1

2

4

18

1

1

1

2

3

24

1

1

2

2

4

24

1

1

2

2

5

24

1

1

2

2

6

24

1

1

2

2

Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;