{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ομαδοποίηση και μέτρηση συνολικής ενέργειας πολλών κυκλωμάτων με έναν μετρητή ενέργειας.

Η ομαδοποίηση και μέτρηση της συνολικής ενέργειας διαφορετικών κυκλωμάτων με έναν μετρητή ενέργειας είναι εφικτή.

Για σωστή λειτουργία και μέτρηση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

1.  Όλα τα σημεία μέτρησης πρέπει να έχουν κοινή παροχή.

2. Όλοι οι μετασχηματιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια κλίμακα. (π.χ 600/5 A)

3. Οι φάσεις των μετασχηματιστών που θα συνδεθούν παράλληλα μεταξύ τους πρέπει να είναι ίδιες.

4. Τα δευτερεύοντα πηνία των μετασχηματιστών κάθε φάσης που συνδέονται παράλληλα πρέπει να έχουν κοινό σημείο στην είσοδο του μετρήτη

5. Τα δευτερεύοντα πηνία των μετασχηματιστών πρέπει να έχουν ένα κοινό σημείο προς την γείωση.

6. Οι μετασχηματιστές κάθε φάσης αθροιστικά δεν θα πρέπει ξεπερνούν το ονομαστικό ρεύμα του μετρήτη.

Παράδειγμα:

Έστω σε μία εγκατάσταση υπάρχουν 3 διακόπτες με ονομαστικό ρεύμα 200 Α, και απαιτείται η συνολική μέτρησης της ενέργειας αυτών. Η εγκατάσταση περιέχει και λοιπές καταναλώσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να μετρηθούν.

Σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, η επιλογή των μετασχηματιστών θα γίνει ως εξής:

1. Μέγιστο Αθροιστικό ρεύμα των κυκλωμάτων που απαιτείται μέτρηση: 3 x 200 A = 600 A

2. Μεγιστό Ονομαστικό ρεύμα μετρητή ενέργειας: 5A

Επομένως οι μετασχηματιστές ρεύματος που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν λόγο 600 / 5 Α

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα