Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Καλώδιο σύνδεσης ρυθμιστών στροφών Altivar και ομαλών εκκινητών Altistart με υπολογιστή για προγραμματισμό μέσω SoMove.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο USB/RJ45 με εμπορικό κωδικό TCSMCNAM3M002P. 

Συμβατές συσκευές:
Altivar Drive (ATV61, ATV71)
Altivar Machine Drive (ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Altivar Building Drive (ATV212)
Altistart Soft-Starters (ATS01, ATS22, ATS48)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;