{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιό είναι το καλώδιο σύνδεσης ρυθμιστών στροφών Altivar και ομαλών εκκινητών Altistart με υπολογιστή για προγραμματισμό μέσω SoMove;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο USB/RJ45 με εμπορικό κωδικό TCSMCNAM3M002P.

Συμβατές συσκευές:
Altivar Drive (ATV61, ATV71)
Altivar Machine Drive (ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Altivar Building Drive (ATV212)
Altistart Soft-Starters (ATS01, ATS22, ATS48)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα