{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Altivar Machine ATV320 | Προγραμματισμός γιια ON-OFF από εξωτερικό διακόπτη και ρύθμιση στροφών από το ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο

Παρακάτω θα βρείτε την βασική δομή του μενού.Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τα στοιχεία του κινητήρα σύμφωνα με το παρακάτω FAQ.

https://www.se.com/gr/el/faqs/FA370296/


Βήμα 1:

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ελέγχου έχει οριστεί σε 2C ως ακολούθως:

CONF > FULL > SIM- > tCC = 2C (πιέστε ΕΝΤ για 2s)


Βήμα 2:

Ξεχωριστή διαμόρφωση καναλιών:

CONF > FULL > CTL- > CHCF = SEP (πιέστε ΕΝΤ για 2s)


Βήμα 3:

Ορισμός καναλιού αναφοράς σε ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο:

CONF > FULL > CTL- > Fr1 = AIU1


Βήμα 4:

Ορισμός καναλιού ελέγχου σε ακροδέκτες:

CONF > FULL > CTL- > Cd1 = tEr

Η συνδεσμολογία του εξωτερικού διακόπτη θα έχει ως ακολούθως (ακροδέκτης DI1):Βήμα 5:

Πατήστε το ESC όσες φορές χρειαστεί μέχρι να βγείτε στην αρχική οθόνη όπου αναγράφεται rdY.

Εκκινήστε τον κινητήρα από τον εξωτερικό διακόπτη.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα