{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Μπορεί να μεταφερθεί μία σύνθεση από ένα ATV31 σε ένα ATV312;

Το drive ATV312 διαθέτει μία συγκεκριμένη εντολή ("Are" ή "Select Conf. ATV31") που του επιτρέπει να λάβει μία σύνθεση η οποία είναι αποθηκευμένη στο ΑΤV31.

Η μεταφορά αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το Remote Terminal του ΑΤV31 είτε μέσω κάποιου Loader Tool.

Τα συμβατά Loader Tools είναι τα παρακάτω:
Multi-Loader V1.10 and higher,
Simple-Loader V1.3 and higher,
SoMove V1.1.11.1 and higher,
SoMove Mobile V2.0 and higher,
PowerSuite 2.6 Patch1 and higher.

Προσοχή: Η μεταφορά (από ATV31 σε ATV312) δεν μπορεί να γίνει μέσω communication board.

H διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, από μεριάς του ATV312, για να μεταφερθεί η σύνθεση είναι η εξής:
- FUn--> ArE--> 31E (Transfer from an ATV31 to an ATV312).
- FUn--> ArE--> 31A  (Transfer from an ATV31.......A to an ATV312).


Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα