{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Διαφορές μεταξύ διαφορικών και μη διαφορικών θερμικών προστασίας της σειράς Tesys.

Τα μη διαφορικά θερμικά της σειράς Tesys παρέχουν μόνο θερμική προστασία.

Τα διαφορικά θερμικά της σειράς Tesys παρέχουν επιπλέον προστασία από ασυμετρία ή απώλεια φάσης όπως ορίζουν τα πρότυπα IEC 60947-4-1 και IEC 60947-6-2.

Βάσει των παραπάνω, τα διαφορικά θερμικά προστασίας δεν ενδείκνυνται για προστασία ασύμμετρων φορτίων.
Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα