{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ρύθμιση Βασικών Στοιχείων Κινητήρα σε ρυθμιστή στροφών Altivar 212.

Παρακάτω θα βρείτε την βασική δομή του μενού.Όταν ο ρυθμιστής βρίσκεται σε Programming Mode η ρύθμιση των βασικών στοιχείων του κινητήρα γίνεται ως ακολούθως.


Σημειώνεται πως τα μενού AUF και F - - - είναι προσβάσιμα όταν ο ρυθμιστής βρίσκεται σε Programming Mode μέσω των πλήτρων UP/DOWN.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212