{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Προγραμματισμός Καναλιών σε ρυθμιστή στροφών Altivar 212.

Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τα στοιχεία του κινητήρα σύμφωνα με το παρακάτω FAQ.
https://www.se.com/gr/el/faqs/FA380028/

Παρακάτω παρουσιάζεται η βασική δομή του μενού.Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Local / Remote λειτουργίας μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου του ρυθμιστή στροφών.


Σε Local Mode το RUN/MODE και η ρύθμιση των στροφών γίνεται μέσω των πλήκτρων που διαθέτει ο ρυθμιστής.

Σε Remote Mode ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων Cnod και Fnod.

Όταν το πράσινο LED είναι ΟΝ, ο ρυθμιστής βρίσκεται σε Local Mode.

Όταν το πράσινο LED είναι OFF, ο έλεγχος γίνεται μέσω των παρακάτω εντολών.Οι εντολές βρίσκονται στο μενού F - - - το οποίο είναι προσβάσιμο όταν ο ρυθμιστής βρίσκεται σε Programming Mode μέσω των πλήτρων UP/DOWN.

Παράδειγμα Remote Configuration ( 2 και 3 καλωδίων )


Ανάλογα τον τύπο ελέγχου (2 ή 3 καλωδίων) οι παρακάτω παράμετροι θα πρέπει να προγραμματιστούν ως εξής:

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212