{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Μπορούν οι μηχανισμοί της σειράς Unica να συνδυαστούν με κουτιά και πλαίσια της σειράς Mureva Styl (προστασία IP55);

Ο συνδυασμός είναι εφικτός με την χρήση ενός κουτιού ή πλαισίου χωνευτής τοποθέτησης από την σειρά Mureva Styl(1), ενός συμβατού μηχανισμού της σειράς Unica(2) και ενός καλύμματος με καπάκι Unica από την σειρά Mureva Styl(3).(1) βλέπετε σελίδα 15 του παρακάτω καταλόγου Mureva Styl

(2) βλέπετε συμβατούς μηχανισμούς στις σελίδες 20 & 21 του παρακάτω καταλόγου Mureva Styl

(3) κωδικός MUR39106 για λευκό χρώμα και MUR35106 για ανθρακί (σελίδα 14 του παρακάτω καταλόγου Mureva Styl)

Κατάλογος Mureva Styl:

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=LSB03407EN.pdf&p_Doc_Ref=LSB03407EN
Διακόπτες Φωτισμού και Πρίζες > Διακόπτες Φωτισμού και Πρίζες: Επίτοιχης Τοποθέτησης, Στεγανές και Ειδικών Εφαρμογών > Mureva Styl
Διακόπτες Φωτισμού και Πρίζες > Διακόπτες Φωτισμού και Πρίζες: Χωνευτής Τοποθέτησης > Unica

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;