{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Περιγραφή των ενδείξεων, ρυθμίσεων και κλεμμών του εκκινητή κινητήρα Tesys H.


Ενδείξεις και ρυθμίσεις (εμπρόσθια όψη).
A. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης ονομαστικού ρεύματος.
B. Ένδειξη Τροφοδοσίας εκκινητή.
C. ‘Ενδειξη σφάλματος από φαινόμενο στο φορτίο ή εσωτερικού σφάλματος.
D. ‘Ενδειξη ελέγχου κινήτηρα από την είδοδο I.2. (Μόνο στα LZ2H & LZ8H)
E. Ένδειξη ελέγχου κινήτηρα από την είδοδο I.1. (Μόνο στα LZ2H & LZ8H)
F. Κουμπί Set / Reset.
G. QR Code με τις πληροφορίες του υλικού.
Είσοδοι, έξοδοι και επαφές (πάνω πλευρά).
A1, A2: Τάση τροφοδοσίας Tesys H.
I1: Είσοδος εντολής κανονικής περιστροφής.
Ι2: Εισοδος εντολής ανάστροφης περιστροφής.
Y1: Κοινο σημείο για εντολή reset.
Y2: Είσοδος για απομακρυσμένη Εντολή reset.
Y3: Είσοδος για Αυτόματο reset.
C: Κοινό Σημείο εισόδου εντολών Ι1 και Ι2. (Μόνο στα LZ2H & LZ8H)
98, 96, 95: Μεταγωγική επαφή ένδειξης σφάλματος.
Συνδέσεις ισχύος (κάτω πλευρά)
2/T1, 4/T2, 6/T3: Σύνδεση κινητήρα
1/L1, 3/L2, 5/L3: Τροφοδοσία δικτύου
H: ασφάλεια για στήριξη σε ράγα DIN

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;