{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι προστασία παρέχουν οι εκκινητές κινητήρων Tesys H;

Oι εκκινητές κινητήρων Tesys H παρέχoυν τις εξής λειτουργίες προστασίας.
  • Υπερένταση φορτίου: Όταν το ρεύμα του φορτίου ξεπεράσει την ρυθμιζόμενη τιμή ο εκκινητής κόβει το κύκλωμα σε προκαθορισμένο χρόνο και ενεργοποιεί την ένδειξη TRIP/ERR. (βλ. Σελίδα 47 συνημμένου αρχείου)
  • Ασσυμετρία φάσεων: Αν η ασσυμετρία ξεπεράσει το 33%, ο εκκινητής κόβει το κύκλωμα μετά από 2 λεπτά και ενεργοποιεί την ένδειξη TRIP/ERR. Αν η ασσυμετρία ξεπεράσει το 67%, ο εκκινητής κόβει το κύκλωμα μετά από 1,8 δευτερόλεπτα και ενεργοποιεί την ένδειξη TRIP/ERR.
  • Απώλεια φάσης: Όταν παρουσιάζεται φαίνομενο απώλειας τάσης ο εκκινητής κόβει το κύκλωμα μετά από 1,5 ~ 2 δευτερόλεπτα και ενεργοποιεί την ένδειξη TRIP/ERR.
  • Έμπλοκή κατα την εκκίνηση και στάση κατα την λειτουργία: Αν το ρεύμα ξεπεράσει τα 45 Α για περισσότερο απο 2 δευτερόλεπτα, ο εκκινητής κόβει το κύκλωμα μετά από 2 λεπτά και ενεργοποιεί την ένδειξη TRIP/ERR.
  • Απουσία τουλάχιστον 2 φάσεων.
  • Απουσία φορτίου.
  • Υποένταση σε τουλάχιστον 2 φάσεις.
TeSys H Motor Starter User Guide: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0111EN-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0111EN

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;