{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Που αποθηκεύεται το πρόγραμμα των ρυθμιστών στροφών Altivar 58 (ATV58);

Το πρόγραμμα αποθηκεύεται στην πλακέτα ελέγχου του ρυθμιστή, συνεπώς η αφαίρεση του πληκτρολογίου δεν επηρεάζει την λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι υπάρχει διαθέσιμη μνήμη αποθήκευσης στο πληκτρολόγιο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αντιγράφου των παραμέτρων του ρυθμιστή.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71