{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως μπορεί να επιιλυθεί το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του Zelio Logic [SR2* / SR3*] και του λογισμικού προγραμματισμού Zelio Soft 2 .

Ελέγχουμε αν έχουν γίνει σωστά τα παρακάτω βήματα.

- Αν το Zelio Logic έχει τροφοδοσία.

- Αν το SR2USB01 έχει συνδεθεί σωστά.

- Αν έχει επιλεχθεί η σωστή θύρα επικοινωνίας από το menu: Transfer -> Communication Configuration.

- Αν διαθέτουμε την τελευταία έκδοση του Zelio Soft 2.

- Αν το Zelio Logic διαθέτει την τελευταία έκδοση Firmware. Στο tab menu του Zelio Soft 2 επιλέγουμε Zelio2 COM -> Update Zelio2 COM Firmware.

- Ποια έκδοση του SR2USB01 έχουμε και αν έχουμε εγκαταστήσει το κατάλληλο driver για το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουμε.
  • Για το SR2USB01 88960109 ο διαθέσιμος driver είναι συμβατός μόνο με Windows 7 x64 και περιέχεται μαζί με το ZelioSoft2 V5.2, ωστόσο μπορείτε να το κατεβάσετε και από τον παρακάτω σύνδεσμο.
  • Για το SR2USB01 Η 2.x ο διαθέσιμος driver είναι συμβατός με Windows 7, 8.1, 10 και περιέχεται μαζί με το ZelioSoft2 V5.2, , ωστόσο μπορείτε να το κατεβάσετε και από τον παρακάτω σύνδεσμο.
Driver for new USB-serial cable W7/8.1/10: https://www.se.com/ww/en/download/document/DriverSR2USB01_H2/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic