{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά υλικά εμπεριέχονται στον κωδικό LV432539, plug -in kit για τετραπολικό αυτόματο διακόπτη Compact NSX400/630;

Ο κωδικός LV432539, plug -in kit για τετραπολικό αυτόματο διακόπτη Compact NSX400/630 περιέχει τα ακόλουθα υλικά:

1 x LV432517 (Βάση)

4 x LV432518 (Συνδέσεις Ισχύος)

2 x LV432592 (Προστατευτικά Πόλων)

1 x LV432520 (Safety Trip Interlock)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα