{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά υλικά εμπεριέχονται στον κωδικό LV429291, plug -in kit για τριπολικό αυτόματο διακόπτη Compact NSX100/160/250 με Vigi add - on;

Ο κωδικός LV429291, plug -in kit για τριπολικό αυτόματο διακόπτη Compact NSX100/160/250 με Vigi add - on περιέχει τα ακόλουθα υλικά:

1 x LV429266 (Βάση)

3 x LV429269 (Συνδέσεις Ισχύος)

2 x LV429515 (Προστατευτικά Πόλων)

1 x LV429270 (Safety Trip Interlock)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα