{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως ρυθμίζονται 8 προκαθορισμένες ταχύτητες (preset speeds) σε Altivar 12;

Οι παρακάτω οδηγίες προϋποθέτουν εργοστασιακές ρυθμίσεις και να έχουν εισαχθεί τα στοιχεία του κινητήρα στον ρυθμιστή στροφών.

Ρύθμιση:
 1. Conf -> FULL -> ConF -> LSP = Ταχύτητα1 σε Hz
 2. Conf -> FULL -> FUn- -> PS2 = L2H
 3. Conf -> FULL -> FUn- -> PS4 = L3H
 4. Conf -> FULL -> FUn- -> PS8 = L4H
 5. Conf -> FULL -> FUn- -> SP2 = Ταχύτητα2 σε Hz
 6. Conf -> FULL -> FUn- -> SP3 = Ταχύτητα3 σε Hz
 7. Conf -> FULL -> FUn- -> SP4 = Ταχύτητα4 σε Hz
 8. Conf -> FULL -> FUn- -> SP5 = Ταχύτητα5 σε Hz
 9. Conf -> FULL -> FUn- -> SP6 = Ταχύτητα6 σε Hz
 10. Conf -> FULL -> FUn- -> SP7 = Ταχύτητα7 σε Hz
 11. Conf -> FULL -> FUn- -> SP8 = Ταχύτητα8 σε Hz

Πίνακας αληθείας ψηφιακών εισόδων LIx:
LI1LI2LI3 LI4
Ταχύτητα11000
Ταχύτητα2 1100
Ταχύτητα3 1010
Ταχύτητα4 1110
Ταχύτητα5 1001
Ταχύτητα61101
Ταχύτητα71011
Ταχύτητα81111

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 12
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 12