{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως ρυθμίζεται η βοηθητική επαφή εξόδου RY στους ρυθμιστές στροφών Altivar 212 [ATV212*].

Η επαφή RY έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης με συνθήκες.

Για την ρύθμιση της πρώτης συνθήκης, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στην παράμετρο F130 που βρίσκεται στο μενού I/O. Για την επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας, επιλέγουμε τον αντίστοιχο κωδικό από την σελίδα 108 του καταλόγου στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για την ρύθμιση της δεύτερης συνθήκης, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στην παράμετρο F137 που βρίσκεται στο μενού I/O. Για την επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας, επιλέγουμε τον αντίστοιχο κωδικό από την σελίδα 108 του καταλόγου στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να οριστεί η λογική των συνθηκών, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στην παράμετρο F139 που βρίσκεται στο μενού I/O. Όταν F139 = 0, θα πρέπει να ισχύουν και οι δυο συνθήκες για την ενεργοποίηση της επαφής (λογικό AND) . Όταν F139 = 1 θα πρέπει να ισχύει μία από τις δύο συνθήκες για την ενεργοποίηση της επαφής (λογικό OR).

ATV212 Programming Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212