{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Γιατί τα φύλλα δεδομένων των υλικών αναφέρουν δύο ή και παραπάνω βαθμούς προστασίας;

Ο λόγος ο οποίος αναφέρονται δύο ή και παραπάνω βαθμοί προστασίας είναι ότι αφορούν διαφορετικές δοκιμές αντοχής.

Σύμφωνα με το IEC 60529 το πρώτο ψηφίο αφορά την αντοχή ενάντια στην είσοδο ξένων στερεών σωμάτων, ενω το δεύτερο αφορά την αντοχή ενάντια στην είσοδο νερού.

Για παράδειγμα:

Σε ένα υλικό με IP6x, δεν υπάρχει εισχώρηση ξένων στερεών σωμάτων.

Σε ένα υλικό με IPx5, δεν υπάρχει εισχώρηση νερού με πιεστικό συγκεκριμένης πίεσης.

Σε ένα υλικό με IPx7, δεν υπάρχει εισχώρηση νερού σε περίπτωση εμβάπτισης.

Αν ένα υλικό έχει βαθμό προστασίας IPx7, δεν σημαίνει πως καλύπτει το IPx5, καθώς οι δοκιμές τις οποίες περνάνε είναι διαφορετικές.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα