{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πώς επιτυγχάνεται η +/- ρύθμιση ταχύτητας μέσω ψηφιακών εισόδων στους ρυθμιστές στροφών Altivar ATV320;

Η ρύθμιση της ταχύτητας των ρυθμιστών στροφών Altivar ATV320 μέσω ψηφιακών εισόδων επιτυγχάνεται ως εξής.

Για το παρακάτω παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος DI5 για τη μείωση της ταχύτητας και η ψηφιακή είσοδος DI6 για την αύξηση της ταχύτητας.

Καλωδίωση του ρυθμιστή στροφών:

Παρεμβάλετε το διακόπτη μείωσης της ταχύτητας μεταξύ του +24V και της ψηφιακής εισόδου DI5.

Παρεμβάλετε το διακόπτη αύξησης της ταχύτητας μεταξύ του +24V και της ψηφιακής εισόδου DI6


Προγραμματισμός του ρυθμιστή στροφών:

DRI- > CONF > FULL > CTL > RFC > Fr2

DRI- > CONF > FULL > CTL > Fr2 >  UPdt

DRI- > CONF > FULL > FUN > UPD > USP > DI6

DRI- > CONF > FULL > FUN > UPD > dSP > DI5

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα