{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πόσες βοηθητικές επαφές και πηνία αφόπλισης μπορούν να τοποθετηθούν στους διακόπτες της σειράς Compact NSX 400/630;

Σε όλους τους διακόπτες της σειράς Compact NSX 400/630 μπορούν να τοποθετηθούν τα ακόλουθα βοηθητικά στοιχεία.

7 βοηθητικές επαφές:

4 επαφές ΟΝ/ΟFF (OF1, OF2, OF3, OF4)

1 επαφή trip (SD)

1 επαφή fault-trip (SDE)

1 επαφή earth-fault (SDV), όταν στο διακόπτη έχει τοποθετηθεί στοιχείο Vigi-Add on

1 πηνίο αφόπλισης:

1 πηνίο εργασίας (ΜΧ) ή 1 πηνίο έλλειψης τάσης (ΜΝ)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα