{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια είναι η αντικατάσταση των PCMCIA καρτών μνήμης XBTMEM08, XBTMEM16 και XBTMEM32;

Οι κάρτες μνήμης XBTMEM08, XBTMEM16 και XBTMEM32 είναι κατάλληλες για τις οθόνες Magelis XBTF, ωστόσο έχουν καταργηθεί.

Αντικαθίστανται από:

  • PCMCIA adaptor για κάρτα μνήμης Compact Flash: XBTZGADT
  • Kάρτα μνήμης Compact Flash: XBTZGM256

Σημειώνεται ότι:

  • Η κάρτα μνήμης πρέπει να μορφοποιηθεί σε FAT16.
  • Κάρτες μνήμης όπως MPCYN00CFE00N και MPCYN00CF100N, είναι επίσης συμβατές.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;