{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μετρήσεις και ηλεκτρικές παραμέτρους της ηλεκτρονικής μονάδας Micrologic X.

Βάσει των μετρήσεων των ρευμάτων φάσεων και ουδέτερου, των τάσεων μεταξύ φάσεων, και φάσης προς ουδέτερο, η μονάδα ελέγχου MicroLogic X υπολογίζει και εμφανίζει τα ακόλουθα.

-             RMS τιμές των ρευμάτων και τάσεων

-             Ενεργή, άεργη και φαινόμενη ισχύ

-             Ενεργή, άεργη και φαινόμενη ενέργεια

-             Συντελεστής ισχύος

-             Συχνότητα

-             Ακολουθία φάσης

-             Κατανομή τάσης και ρεύματος

-             Εκτίμηση απαίτησης ρεύματος

-             Σύνολο ενεργών, άεργων και φαινομένων απαιτήσεων ισχύος

-             Συνολική αρμονική παραμόρφωση τάσης και ρεύματος

Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί γίνονται βάσει του προτύπου IEC/ΕΝ 61557-12.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ