{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Τι είναι η εκτίμηση απαίτησης ρεύματος (current demand) και πως υπολογίζεται.

Σύμφωνα με το IEC 61557-12, πρόκειται για μια εκτίμηση του ρεύματος που θα καταναλωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο υπολογισμός του απαιτούμενου ρεύματος γίνεται με βάση τα όρια του θερμικού, της ρύθμισης, και το χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται  από ένα λεπτό έως μία ώρα.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ