{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά στοιχεία.

Τα ψηφιακά στοιχεία είναι προαιρετικά στοιχεία τα οποία επεκτείνουν τις διαθέσιμες δυνατότητες προστασίας στους Masterpact MTZ. Μπορούν να αγοραστούν, να ληφθούν και να εγκατασταθούν σε ένα Masterpact MTZ.Τα διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία είναι τα ακόλουθα.

Ψηφιακά Στοιχεία προστασίας.

-         ANSI 27/59 - Under/Over voltage protection (Προστασία από υποτάσεις/υπερτάσεις)

-         ANSI 81 - Under/over frequency protection (Προστασία από Υπό-συχνότητα/Υπέρ-συχνότητα)

-         ANSI 32P - Reverse active power protection (Προστασία αναστροφής ενεργού ισχύος)

-         ANSI 51 - IDMTL overcurrent protection (Προστασία από υπερένταση)

-         ANSI 67 - Directional overcurrent protection

-         ANSI 51N/51G - Ground-fault alarm (Συναγερμός για σφάλμα γης)

-         ERMS - Energy Reduction Maintenance Settings – (Ρυθμίσεις περιορισμού ενέργειας για συνθήκες συντήρησης)

Ψηφιακά Στοιχεία διαχείρησης κόστους και ποιότητας ισχύος.

-         Energy per phase (Ενέργεια ανά φάση)

-     Individual harmonics analysis (Ανάλυση μεμονωμένων αρμονικών)

Ψηφιακά Στοιχεία συντήρησης και διαγνωστικών.

- Power restoration assistant (Πλοηγός επαναφοράς ισχύος)

- MasterPact operation assistant (Πλοηγός λειτουργίας)

- Waveform capture on trip event (Αποτύπωση κυμματομορφής)

Ψηφιακά Στοιχεία επικοινωνίας:

-  IEC 61850 for MasterPact MTZ

- Modbus legacy dataset

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ