{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 27/59 - Under/Over voltage protection (προστασία από υποτάσεις/υπερτάσεις).

Σε εγκαταστάσεις όπου παρουσιάζονται υπερτάσεις ή υποτάσεις, αρκετές φορές είναι απαραίτητη η επιτηρήση και η προστασία του φορτίου από τέτοιου είδους φαινόμενα, για την αποφυγή καταστροφής φορτίων ή ευαισθητών ηλεκτρονικών. Γενικά η επιτρεπτή τάση λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια ± 10% της ονομαστικής.

Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα προστασίας από υπερτάσεις και υποτάσεις, με το ψηφιακό στοιχείο ANSI 27/59 - Under/Over voltage protection.

Χαρακτηριστικα:

-         Δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ή ανοίγματος του διακόπτη.

-         Δυνατότητα επιτήρησης της τάσης μεταξύ φάσεων ή μεταξύ φάσης-ουδετέρου.

-         Διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες λειτουργίες προστασίας (27-1, 27-2, 59-1, 59-2), με ρυθμίσεις από 20V έως 1200V, βήματος 1V και ακριβειάς ±0.5 %.

-         Για κάθε λειτουργία προστασίας, διατίθεται μια παράμετρος χρονικής καθυστέρησης (delay off), με ρύθμιση από 0 έως 300s, βήματος 0.01 s και ακρίβειας ±2 %.

-         Οι προστασίες 27-1 και 59-1, ενεργοποιούνται όταν μία από τις επιτηρούμενες τάσεις ξεπεράσει το καθορισμένο όριο τάσης και χρονικής καθυστέρησης.

-         Οι προστασίες 27-2 και 59-2, ενεργοποιούνται όταν όλες επιτηρούμενες τάσεις ξεπεράσουν το καθορισμένο όριο τάσης και χρονικής καθυστέρησης.

Σημειώνεται ότι:

-         Όταν η προστασία υπότασης έχει ρυθμιστεί σε tripping mode, η μέτρηση της τάσης θα πρέπει να γίνεται από την μεριά της πηγής. Εργοστασιακά, οι αισθητήρες της μέτρησης τάσης του Micrologic X είναι απ’ευθείας συνδεδεμένες στην κάτω πλευρά του ΑΔΙ. Επομένως η τροφοδοσία προτείνεται να συνδεθεί από την κάτω μεριά του διακόπτη. Στην περίπτωση που η η τροφοδοσία βρίσκεται στην πάνω μεριά του διακόπτη, είναι απαραίτητη η προσθήκη ενος εξωτερικού αισθητηριού τάσης και η προσθήκη της επιλογής PTE.

-         Για την λειτουργία του εν λόγω ψηφιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η τροφοδοσίας της Micrologic X, από εξωτερική τροφοδοσία.

- Το ANSI 27/59, είναι κατάλληλο για προστασία γεννήτριας απέναντι σε μη-φυσιολογικές ή κρίσιμες καταστάσεις, όπως ανισσοροπία του δικτύου, εναλλαγή πηγών (source change-over), εκκίνηση γεννήτριας έκτακτης ανάγκης, ή load-shedding.

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ