{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 81 - Under/over frequency Protection (προστασία από υπό - συχνότητα/ υπερσυχνότητα).

Σε εγκαταστάσεις όπου παρουσιάζονται φαινόμενα υποσυχνότητας/υπερσυχνότητας, αρκετές φορές είναι απαραίτητη η επιτηρήση και η προστασία του φορτίου για την αποφυγή καταστροφής φορτίων ή ευαισθητών ηλεκτρονικών. Γενικά η επιτρεπτή συχνότητα λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια ± 10% της ονομαστικής.

Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα προστασίας από φαινόμενα υποσυχνότητας /υπερσυχνότητας, με το ψηφιακό στοιχείο ANSI 81 - Under/over frequency protection.

Χαρακτηριστικα:

-         Δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ή ανοίγματος του διακόπτη.

-         Δυνατότητα επιτήρησης συχνότητας με δύο ανεξάρτητες λειτουργίες προστασίας, ANSI 81U (υποσυχνότητα) και ANSI 81Ο (υπερσυχνότητα).

-         Η ρύθμιση προστασίας ANSI 81U έχει εύρος 40 έως 65 Hz, με βήμα 0.1 Ηz και ακρίβεια ±0.5 %.

-         Η ρύθμιση προστασίας ANSI 81Ο έχει εύρος από 40 έως 70 Hz, με βήμα 0.1 Ηz και ακρίβεια ±0.5 %.

-         Για κάθε λειτουργία προστασίας, διατίθεται μια παράμετρος χρονικής καθυστέρησης (delay off), με ρύθμιση από 0 έως 300s, βήματος 0.01 s και ακρίβειας ±2 %.

-         Οι προστασίες ANSI 81U και ANSI 81Ο, ενεργοποιούνται όταν ξεπεράσουν το καθορισμένο όριο συχνότητας και χρονικής καθυστέρησης.

Σημειώνεται ότι:

-         Όταν η προστασία υποσυχνότητας έχει ρυθμιστεί σε tripping mode, η μέτρηση της τάσης θα πρέπει να γίνεται από την μεριά της πηγής. Εργοστασιακά, οι είσοδοι της μέτρησης τάσης του Micrologic X είναι απ’ευθείας συνδεδεμένες στην κάτω πλευρά του ΑΔΙ. Επομένως η τροφοδοσία προτείνεται να συνδεθεί από την κάτω μεριά του διακόπτη. Στην περίπτωση που η η τροφοδοσία βρίσκεται στην πάνω μεριά του διακόπτη, είναι απαραίτητη η προσθήκη ενος εξωτερικού αισθητηριού τάσης και η προσθήκη της επιλογής PTE.

-         Για την λειτουργία του εν λόγω ψηφιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η τροφοδοσίας της Micrologic X, από εξωτερική τροφοδοσία.

Το ANSI 81 προτείνεται για προστασία γεννήτριας απέναντι σε μη-φυσιολογικές ή κρίσιμες καταστάσεις, όπως ανισορροπία του δικτύου, εναλλαγή πηγών (source change-over), εκκίνηση γεννήτριας έκτακτης ανάγκης, ή load-shedding.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ