{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 32P - Reverse active power protection (Προστασία αναστροφής ενεργού ισχύος)

Στην περίπτωση απώλειας του κινητήριου μέσου μιας σύγχρονης γεννήτριας, όντας συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο, ή παραλληλα με άλλες γεννήτριες, μετατρέπεται σε σύγχρονο κινητήρα, με κίνδυνο καταστροφής των μηχανικων μερών.

Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα προστασίας από φαινόμενα αναστροφής ενεργού ισχύος με το ψηφιακό στοιχείο ANSI 32P - Reverse active power protection.

Χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ή ανοίγματος του διακόπτη.

- Ο υπολογισμός της ενεργούς ισχύος γίνεται από τις μετρήσεις των RMS τιμών τάσεων και ρεύματος. Εργοστασιακά, το θετικό πρόσημο ισχύος της Micrologic X είναι από την πάνω μεριά του ΑΔΙ προς την κάτω, ωστόσο μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη.

- Η ρύθμιση προστασίας έχει εύρος από 50 kW έως 5000kW, με βήμα 10kW και ακρίβεια ±10 %.

-  Διατίθεται παράμετρος χρονικής καθυστέρησης (delay off), με ρύθμιση από 0 έως 300s, βήματος 0.01 s και ακρίβειας ±2 %.

Σημειώνεται ότι:

- Η προστασία ενεργοποιείται όταν η ενεργός ισχυς έχει αρνητικό πρόσημο, η τιμή της ενεργούς ισχύος ξεπερνάει το ρυθμιζόμενο όριο, και έχει περάσει η χρονική καθυστερηση.

- Για την λειτουργία του εν λόγω ψηφιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η τροφοδοσίας της Micrologic X, από εξωτερική τροφοδοσία.

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ