{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 67 - Directional overcurrent protection.

Σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης όπου είναι συνδεδεμένες πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα, η στάνταρ προστασία υπερέντασης δεν επαρκή για την επίτευξη επιλεκτικότητας. Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα επιλεκτικότητας με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 67 - Directional overcurrent protection.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την περίπτωση βραχυκυκλώματος στο δευτερεύων του μετασχηματιστή Τ1. Το βραχυκύκλωμα τροφοδοτείται από τον μετασχηματιστή Τ2, και ανιχνεύεται και από τους δύο διακόπτες, επομένως θα ανοίξουν και οι δύο. Με την εφαρμογή του ANSI 67 - Directional overcurrent, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός τους σημείου σφάλματος και έτσι μόνο ένας διακόπτης ανοίγει, με αποτέλεσμα την αδιάλειπτη τροφοδοσία του κυκλώματος.

Χαρακτηριστικά:

-         Δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ή ανοίγματος του διακόπτη.

-         Δυνατότητα επιτήρησης ορθού (Ifw) και ανάστροφου ρεύματος (Irv), με κλίμακα από 0,5 ‘εως 10 φορές το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη

-         Διατίθεται χρονική καθυστέρηση με εύρος από 0,1sec έως 4 sec, βήματος 0,1 sec

-         Όταν η προστασία επιλεκτικότητας έχει ρυθμιστεί σε tripping mode, ο διακόπτης ανοίγει όταν η τιμή του ρεύματος ξεπεράσει την καθορισμένη ρύθμιση, μετά την  καθορισμένη χρονική καθυστέρηση.

Σημειώνεται ότι:

-         Για την λειτουργία του εν λόγω ψηφιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η τροφοδοσίας της Micrologic X, από εξωτερική τροφοδοσία.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ