{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ERMS - Energy Reduction Maintenance Settings.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό χρειάζεται να εξετάσει την εγκατάσταση κοντά σε ενεργό εξοπλισμό. Συνεπώς είναι εκτεθειμένοι σε πιθανή δημιουργία τόξου. Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα προστασίας του προσωπικού σε τέτοιες καταστάσεις με το ψηφιακό στοιχείο ERMS, το οποίο όταν είναι ενεργοποιημένο, μειώνει τις ρυθμίσεις και τον χρόνο απόκρισης, για την μέγιστη ασφάλεια του προσωπικού.

Ο χρήστης γνωρίζει πως το ERMS είναι ενεργοποιημένο, από το μπλε LED της Micrologic, και το μπλε φωτισμό του display.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ