{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 51N/51G - Ground fault alarm.

Ένα σφάλμα γης σε μια εγκατάσταση καταπονεί τα μονωτικά υλικά της. Σε τέτοιου είδους φαινόμενα η αντίσταση του σφάλματος μπορεί να είναι αρκετή ώστε να μην αναγνωριστεί ως σφάλμα αλλά ως φορτίο, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και καταστροφής της εγκατάστασης.

Στους Masterpact ΜΤΖ, προσφέρεται η δυνατότητα προστασίας από σφάλματα γης με το ψηφιακό στοιχείο προστασίας ANSI 51N/51G - Ground-fault alarm.

Χαρακτηριστικά:

-         Δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ή ανοίγματος του διακόπτη.

-         Η ανίχνευση σφάλματος γης γίνεται με τον υπολογισμό του διανυσματικού αθροίσματος των ρευμάτων, ή με το εξωτερικό αισθητήρα SGR, σε συνεργασία με το MDGF module (Συμβατό μόνο με Micrologic 6.0 X).

-         Η ανίχνευση σφάλματος γίνεται με τους ίδιους αισθητήρες με την ανίχνευση διαρροής, ωστόσο είναι δύο ανεξάρτητες λειτουργίες μεταξύ τους με τις δικές της ρυθμίσεις η κάθε μία.

-         Όταν το ANSI 51N/51G εγκατασταθεί στο Micrologic 2.0 X, 5.0 X ή 6.0 X, το σφάλμα γης ενεργοποιείται αυτόματα, και όταν εγκατασταθεί στο MicroLogic 7.0Χ ενεργοποιείται η προστασία για διαρροή.

-         Το ANSI 51N, είναι η προστασία ως προς σφάλμα γης (Micrologic 2.0 X, 5.0 X ή 6.0 X) και έχει εύρος ρύθμισης από 0,2 φορές έως μία φορά του ονομαστικού, με βήμα 1 Α, και ακρίβεια ±10 %. Επίσης διαθέτει χρονική καθυστέρησης από

-         Το ANSI 51G, είναι η προστασία για διαρροή ως προς γη (Micrologic 7.0 X) και έχει εύρος ρύθμισης IΔn = 0.5 to 22 A, με βήμα 0.1 Α, η ακρίβεια συμμορφώνεται στο πρότυπο IEC/EN 60947-2,  και η χρονική καθυστέρηση έχει εύρος από 1 sec to 10 sec με βήμα 0.1 sec

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ