{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο Waveform capture on trip event (Αποτύπωση κυματομορφής).

Το ψηφιακό στοιχείο Waveform capture on trip event, δείχνει την συμπεριφορά της κυματομορφής μετά από άνοιγμα του διακόπτη λόγω σφάλματος, βοηθάει στον εντοπισμό προέλευσης του και στην επίδραση που έχει στην εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά:

- Παρέχει την αποτύπωση κυματομορφής βραχέος χρόνου όπου εμφανίζει 5 περιόδους ρευμάτων (τέσσερις πριν το άνοιγμα και ένα μετά), με περίοδο δειγματοληψίας 512 μsec. Επίσης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την εντολή ανοίγματος, την SDE, την στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης και των σημάτων ZSI (Zone Selective Interlocking)

- Παρέχει την αποτύπωση κυματομορφής μακρού χρόνου όπου εμφανίζει 50 περιόδους ρευμάτων (35 πριν το άνοιγμα και 15 μετά), με περίοδο δειγματοληψίας 625 μsec.

- Για την λειτουργία του εν λόγω ψηφιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η τροφοδοσίας της Micrologic X, από εξωτερική τροφοδοσία.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ