{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό στοιχείο Modbus legacy dataset.

Το λογισμικό εποπτείας για διακόπτες MasterPact NT / NW χρησιμοποιεί Modbus drivers που είναι συμβατά με παλαιού τύπου Modbus registers. Οι Masterpact MTZ χρησιμοποιούν το standard dataset καταχωρητών. Το Modbus legacy dataset παρέχει ένα σύνολο παραμέτρων που είναι συμβατό με παλαιού τύπου Modbus registers. Αυτό το dataset μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπάρχοντα προγράμματα οδήγησης Modbus που εκτελούν λογισμικό εποπτείας σχεδιασμένο για MasterPact NT / NW, ώστε να κάνει εύκολη ενσωμάτωση για εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τόσο MasterPact NT / NW όσο και MasterPact MTZ.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ