{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι σημαίνει ο κωδικός διάγνωσης 205 σε μετρητή ενέργειας PM3000 [METSEPM32*];

Κωδικός διάγνωσης: 205

Περιγράφη: Η μετρηση συνεχίζεται. Επαναφορά Ημερομηνίας και Ώρας λόγω διακοπής τροφοδοσίας.

Πιθανή λύση: Ρυθμίστε Ημερομηνία και Ώρα.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα