{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι είναι ο μη προγραμματιζόμενος δέκτης των υλικών XB5RFB01, XB4RFB01 και XB5RMB03;

Τα έτοιμα πακέτα XB5RFB01, XB4RFB01 και XB5RMB03 έχουν εργοστασιακή ζεύξη μεταξύ του πομπού και του δέκτη του πακέτου.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μη προγραμματιζόμενο δέκτη, η εν λόγω ζεύξη δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Επίσης, ο εν λόγω μη προγραμματιζόμενος δέκτης δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Harmony XB5R
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Harmony XB5R